Izvještaj – Indeks rada općina BiH 2020

Centar za javne politike i ekonomske analize (CPA) je s krajem 2020. objavio svoj Indeks rada općina BiH (IRO) 2020 te pripremio izvještaj za sprovedenu testnu fazu i pripremu za post-izborno istraživanje. Cilj ovog projekta je da se poveća odgovornost lokalnih vlasti za kvalitet života građana u BiH, i to na bazi objektivnih i mjerljivih indikatora koji trebaju da postanu standard za evaluaciju rada (grado)načelnika/ca i gradskih/općinskih vijeća.

Indeks je fokusiran na rad na općinskom nivou organizacije, prvim nivoom vlade na koje nailazi naše građanstvo, i na koje se može poprilično jednostavno i direktno djelovati.

Alat koji smo kreirali će nam poslužiti da evidentiramo početno stanje poslije predstojećih izbora, sa novim ili reizabranim načelni- cama/ima, te opet pred sljedeće lokalne izbore da možemo ukazati na eventualne razlike koje su nastale bile one lošijeg ili boljeg karaktera, olakšavajući na taj način glasačkom tijelu da ima direktniji uvid u djelovanje svojih političkih predstavnika.

Za probno rangiranje su uzete četiri općine koje su iskazale najveći stepen spremnosti u učestvovanju kreiranja i testiranja indeksa rada općina BiH. To su sljedeće općine:

  • Bosanska Krupa
  • Kakanj
  • Novi Travnik
  • Zavidovići

Za lakšu distribuciju informacija vezanih za IRO, napravljena je posebna webstranica dostupna na linku:https://indeks.cpa-bih.org