Prijedlog javne politike: Budućnost JU predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

SAŽETAK

Ovaj prijedlog javne politke je pripremljen za članove skupštine općine Zenica i u njemu se predstavlja kratki pregled problema poslovanja JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica, te se nude razne opcije djelovanja kako bi se riješili navedeni problemi.

Također je ponuđena preporuka Centra za javne politike i ekonomske analize za rješavanje problema i obrazloženje izabrane opcije.