KRATKI OPIS DJELOVANJA

Bh građanima nije jednostavno pratiti rad svojih političkih predstavnika. Kompleksna i višeslojna državna administracija omogućava političkim predstavnicima da se kriju jedni iza drugih, onemogućavajući građanima da imaju jasan uvih u (ne)efikasnost rada općina, kantona, entiteta, i države. Centar za javne politike i ekonomske analize svojim doprinosom nastoji uspostaviti objektivan načina evaluiranja kvalitete pružanju usluga građanima od strane nadležnih službi, kao i javnih preduzeća i ustanova.

CILJ🎯

Cilj ovog djelovanja možemo svesti na uspostavljanje efikasnih mjerača/parametra koji u svakom momentu zainteresovanom subjektu mogu dati odgovor na pitanja poput koja je to administrativna jedinica (općina, kanton, entitet, država) najefikasnija u svome radu; koji su parametri njene efikasnosti; koje su glavne prednosti i nedostaci na nivou te administrativne jedinice po određenim sektorima?

VAŽNOST🗝️

Za razvoj države i društva, jako je bitno uspostavljanje “zdrave” konkurencije i prirodnog rivaliteta među administrativnim jedinicama koji bi na koncu rezultirao povećanjem investicija i efikasnosti u radu administracija. Kako bi se adekvatno ostvario ovaj cilj, jako je bitno pravilno odabrati i mehanizme monitoringa, koji mogu društvo gurati u dobrom, ali i lošem smjeru, ovisno od alata koji se odaberu. Centar za javne politike i ekonomske analize nastoji odabrati, ili kreirati alate koji će bh društvo usmjeravati u pravac koji odgovara našoj viziji za Bosnu i Hercegovinu.

UČINJENO ✅

2014

2015

2016

2017

  • Promocija izvještaja Ekonomske slobode širom svijeta“ za 2017. godinu, kojeg objavljuje Fraser institut iz Kanade.
  • Izrada i promocija vlastitog indeksa, tzv „Indeks bijede“ za 2017. godinu.
  • Istraživanje i prvobitno struktuiranje Indeksa „Indeks rada općina

2018

  • Izrada upitnika za eksterne savjetnike i prikupljanje komentara i sugestija od osoba iz političkih stranaka, razvojnih agencija i udruženja za formiranje konačne verzije vlastitog „Indeksa rada općina“.
  • Izrada publikacije Indeks rada općina širom BiH – Metodologija indeksa
  • Izrada upitnika za općine i gradove
  • Dobijanje podrške za Indeks rada općina od 1. Atlas Network (SAD), 2. Property Rights Alliance (SAD), 3. Centri civilnih inicijativa (BiH), 4. International Republican Institute Sarajevo (BiH), 5. Udruženje evaluatora u Bosni i Hercegovini (BiH), 6. Savez udruženja/udruga poslodavaca ZDK (BiH), 7. Udruženje poslodavaca Zenica (BiH), i 8. Lithuanian Free Market Institute (Litvanija).

2019

2020

2021

  • Saradnja sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja FBiH za unapređenje izvještaja „Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH“ i integracija elemenata iz CPA Indeksa rada općina.
  • Saradnja sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja FBiH za unapređenje izvještaja „Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH“.
  • Saradnja sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja FBiH za unapređenje izvještaja „Izvještaj o razvoju FBiH“.