Filozofija

[vc_row][vc_column][movedo_title align=”center”]ZA ŠTA NAM SLUŽI DRŽAVA?[/movedo_title][vc_column_text]

Država je politička zajednica ljudi organizirana na nekom teritoriju pod suverenom vlašću; kojoj je dato pravo sile radi obezbjeđenja sigurnost političke zajednice i svih njezinih članova. Rezultat takve zajednice je postojanje stalnog stanovništva (državljana), određen teritorij i suverena vlast. Za tehničku realizaciju uloge države, postoje državni organi, koje obično određuje ustav države. Po političkom uređenju, države mogu biti jedinstvene (unitarne) i složene (federativne), a po obliku vladavine monarhije i republike, a po vrsti političkog režima demokratske i autokratske. S obzirom da smo postizanjem nezavisnosti BiH dobili priliku uređenja naše političke zajednice, postavlja se pitanje: Čemu nam služi naša država i kako da je organizujemo da na najbolji način ispuni svoju ulogu?

[/vc_column_text][movedo_empty_space][movedo_single_image image_mode=”medium” image=”594″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][movedo_title align=”center”]KREIRANJE ŽIVOTNOG PROSTORA[/movedo_title][vc_column_text]

Odmah nam na početku mora biti jasno da u BiH imamo različite lične i političke stavove kako i na koji način naša država treba da funkcionira. Tu su Jugo-nostalgičari, nacionalisti, demokrate, liberali, tradicionalisti, centralisti, decentralisti, komunisti, kapitalisti, jednostavno, imamo jako šarenilo sukobljenih stavova, uz težak zadatak pronalaska zajedničkih elemenata koji će nam omogućiti da imamo političku zajednicu, na zajedničkoj teritoriji pod suverenom vlašću, tj. državu. Kreiranje države nam u tom slučaju pruža životni prostor koji nam omogućava realizaciju naših ličnih ciljeva. I da se razumijemo, tu također postoji velika razlika između ljudi: 1) osobe koje su okrenute svom individualnom rastu i koji traže životne prostore koje im maksimiziraju mogućnost realizacije svojih ličnih ciljeva, i 2) osobe koje nemaju jasno definirane lične ciljeve i koje iste mijenjaju kolektivističkim ciljevima, tražeći zadovoljene svojih intrinzičnih ličnih prohtjeva putem kolektivističkog djelovanja. Ovo je možda i glavna razlika između ljudi, i utiče na izbor svih ostalih elemenata političkog uređenja, tj. da li je društvo više ili manje liberalno, centralizovano, kolektivistički nastrojeno, itd. I mi imamo svoj stav kako treba da izgleda BiH. Za nas BiH, treba da bude teritorij koji svojim građanima pruža jednu domaćinsku sigurnost, jednu vrstu proširenog doma sa zdravim porodičnim odnosima, u kojem cilj nije ispunjavanje potreba roditelja, nego, roditeljska briga prema svojoj djeci koja treba da omogući aktiviranje i razvoj potencijala djece, pružajući im okruženje u kojem mogu da se razvijaju i napreduju, kreirajući im osjećaj više vrijednosti, vodeći ih prema slobodi mišljenja, mentalnom zdravlja, osamostavljivanju, i želji za postojanjem. Bh građani trebaju da se osjećaju slobodni da realiziraju svoje ličnosti i da se osjećaju važnim. Jednostavno, BiH treba da bude “dom” svome narodu, u kojem bh građani mogu da se razvijaju, napreduju, i realiziraju svoje potencijale. Našom vizijom za BiH je identificiran i naš stav prema političkim rješenjima koja iznalazimo i zagovaramo, a koja trebaju da učine bh tržište dinamičnijim, inovativnijim i ekonomičnijim, a bh građane samostalnijim, jačim i slobodnijim. Kao i u domu, politika treba da bude fer, oslobađajuća, inkluzivna. Samo u takvom okruženju će se DOBRI ljudi osjećati ugodno i stimulirano za konstruktivno i produktivno djelovanje.

[/vc_column_text][movedo_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/2″][movedo_title align=”center”]KO TREBA DA KREIRA ŽIVOTNI PROSTOR?[/movedo_title][vc_column_text]

Životni prostor ne kreira država. Ona je rezultat te kreacije. Ukoliko nam se ne sviđa trenutno stanje životnog prostora, pogrešno je očekivati da sama država vrši tu promjenu. Ona to nije sposobna da učini. Država ne zagovara promjene nego status quo. Promjena će se desiti ili na bazi interno, ili eksterno generisanih pritisaka. Ukoliko su eksterni pritisci u pitanju, onda ne kreiramo mi svoj životni prostor, nego to čine eksterni faktori, i onda naša država postaje ‘njihova’, i samim tim predmet ‘njihovih’ interesa. Ti interesi mogu, ali i ne moraju biti dobronamjerni. Samim tim ako želimo biti samostalni, imat ćemo potrebu da samostalno uređujemo svoje životno okruženje, bez obzira da li su eksterni interesi dobronamjerni ili ne.

[/vc_column_text][movedo_empty_space][movedo_single_image image=”596″][movedo_empty_space][vc_column_text]

Naš stav je da kreiranje našeg životnog prostora mora nastati putem internih pritisaka. Interni pritisci su također različite vrste, s obzirom da imamo širok dijapazon političkih mišljenja i stavova kako BiH treba da izgleda i funkcionira. Mi predstavljamo i zastupamo prethodno pojašnjene stavove, i radimo na uvezivanju, odnosno kreiranju interesne grupe privatnih pravnih i fizičkih lica koji imaju istu zamisao kako treba da izgleda nas životni prostor.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row heading_color=”light” bg_type=”color” padding_top_multiplier=”3x” padding_bottom_multiplier=”3x” columns_gap=”none” separator_top=”round-split-separator” lvca_dark_bg=”true” font_color=”#ffffff” bg_color=”#34917d” margin_bottom=”-90px”][vc_column][movedo_empty_space][movedo_single_image image=”608″][movedo_empty_space height_multiplier=”2x”][movedo_title align=”center”]SAŽETA VERZIJA NAŠE FILOZOFIJE[/movedo_title][vc_column_text css=”.vc_custom_1652364027896{margin-bottom: 0px !important;}”]

Naša filozofija je da država predstavlja polje za kreiranje životnog prostora po našim zahtjevima, a što je u našem slučaju bazirano na principima slobode, odgovornosti, i pružanje okruženja za aktiviranje individualnih potencijala članova našeg društva. Kreiranje tog okruženja može da se realizira samo uz djelovanje privatnih pravnih i fizičkih lica koja dijele istu viziju za naše društvo.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]