KRATKI OPIS POLITIKE

Naš stav je da je za napredak našeg sistema obrazovanja jako bitno fokus budućeg razvoja prebaciti na privatni sektor, čime će se postignuti dinamičnost u razvoju, implementacija inovacija, a putem konkurentne utrke i slobode izbora, i ekonomičnost u radu obrazovanih ustanova. Paralelno sa refokusiranjem na privatni sektor za samu organizaciju obrazovnog sistema, također zagovaramo i slobodu izbora korisnika usluga iz oblasti obrazovanja, tj. da građani imaju mogućnost odabira gdje i čije usluge da koriste. Na ovaj način građani dobijaju mogućnost da sami ocjenjuju i procjenjuju koja je ustanova najbolja za njih i/ili njihovu djecu, davajući im pristup najboljim trenutnim rješenjima, kao i slobodu da sebi optimiziraju izbor iz dostupnih opcija.

CILJ🎯

Našim djelovanjem želimo da postavimo temelje za izgradnju dinamičnog, inovativnog i ekonomičnog sistema obrazovanja koji će omogućiti brzu implementaciju najnovijih mehanizama i rješenja iz oblasti obrazovanja, omogućavajući našim građanima pristup najboljim rješenjima koji će postaviti temelje za djelotvornije i konkurentnije djelovanje naše populacije.

VAŽNOST🗝️

Procesom globalizacije i društveno-ekonomske liberalizacije svijeta, izuzetno je bitno za lokalne ekonomije da budu u trendu sa najnovijim i najefektivnijim rješenjima na svim poljima, pa tako i na polju obrazovanja. Ukoliko ne uspostavimo mehanizam obrazovanja koji će omogućiti brzu adaptaciju najnovijih pristupa, i iste ne budemo uspostaviti na ekonomičan način, bh građani će kontinuirano biti manje konkurentni u odnosu na globlanu konkurenciju, onemogućavajući bh građanima da se na ovom prostoru razvijaju, napreduju i realiziraiju svoje potencijale.

UČINJENO ✅

2015
2016
2018
2019
2020
2021