Zenica se napokon obračunala sa neustavnim paušalima

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Zenica, održanoj 30.11.2017., jednoglasno je usvojena inicijativa da od 15.4.2018. godine građani budu oslobođeni plaćanja neustavnih i nezakonito nametnutih  paušala od deset posto za račune daljinskog grijanja.

CPA studija objavljena 22.02.17.

S tim u vezi Centar za poslovnu afiramciju (“CPA”) iskazuje zadovoljstvo usvajanjem gore spomenute odluke, tim više što smo aktivno bili uključeni u rješavanje problema neustavnih i nezakonito obračunavanih paušala građanima Grada Zenica, a čime smo dali svoj doprinos. Naime, davno prije inicijative Snage centra, tačnije 22.02.2017., CPA je objavio svoju studiju “Pravni karakter obaveze plaćanja paušala (ne)korisnika centralnog grijanja u kojoj je izložen pravni status i karakter paušala na grijanje, sa zaključkom da se radi o protupravnom aktu, koji bi se trebao ukinuti radi poštivanja vladavine prava u BiH, konkretno  u Zenici, gradu koji nam je bio cilj i predmet studije. Također, u cilju korektnosti i objektivnosti informisanja javnosti  moramo naglasiti da je studija bila upućena na adrese svih stranaka koje participiraju u Gradskom vijeću Grada Zenica, te da je jedino gđa Sanja Renić iz Naše stranke ovoj temi pridala stanovitu pažnju, ukazujući na njenu važnost. Iako smo, kao što smo već naglasili, našu studiju dostavili svim strankama koje su zastupljene u Gradskom vijeću, reakcije u elektronskoj formi smo dobili samo od gdina Adnana Zubana iz Demokratske Fronte, i Dženana Dedića iz Snage centra. Ostali su bili potpuno nijemi oglušujući se tako na čin nepravde, a čije su dugogodišnje žrtve bili građani Grada Zenice.Također 20.06.2017. je održana i javna tribina na temu “Da ili ne paušal za grijanje”, čiji je inicijator bio građanski aktivista Hasan Kreho, a gosti panelisti su bili Kemal Veledar iz Javnog preduzeća Grijanje, sada već bivša predsjedavajuća Gradskog vijeća, Sanja Renić i docent doktor Ajdin Huseinspahić iz Centra za poslovnu afirmaciju. Naš kolega Ajdin je i u intervjuu za RTV Zenicu ukratko obrazložio stav CPA po pitanju paušala.
Iznad spomenute aktivnosti su i korektno plasirane i popraćene  od strane javnosti, i to putem Zenicablog–a i RTV Zenica.

Sve prethodno navedeno predstavlja hronologiju dešavanja koja su prethodila konačnoj odluci o ukidanju paušala licima isključenim sa mreže daljinskog grijanja. No, ono što baca sjenu na sve iznad spomenute, prethodne, aktivnosti je sama objava informacije o ukidanju paušala i način na koji je ta informacija plasirana u javnosti. Naime, objavom gore spomenute informacije zanemareni su doprinosi svih navedenih subjekata, a donošenje odluke je vezano isključivo za Snagu centra, čija je članica predložila inicijativu o ukidanju paušala na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Zenica.  Tako se npr. u objavi na portalima Zenicablog i klix ne spominje ni Naša Stranka, ni Sanja Renić, pa ni CPA studija, ni Hasan Kreho, ni glas javnosti, niti bilo koja aktivnost koja je prethodila donošenju konačne odluke. Tu kulturu odavanja priznanja  doprinosu koji su imali drugi i drugačiji od nas i naše stranke očigledno još uvijek moramo  razvijati. Očigledno je  da za dobijanje političkih poena, u našem okruženju, to nije ni potrebno, jer je „lažna“ ekskluziva jedino ono što trebaju naši politički predstavnici. S tim u vezi odajemo priznanje gđi Jasni Alibašić koja je predlagatelj inicijative ispred Snage centra, ali ni nju niti njenu političku stranku ne smatramo isključivo zaslužnim u donošenju konačne odluke o ukidanju paušala.

Kada je riječ o argumentaciji  u pogledu ukidanja  paušala, a koja se fokusira samo na činjenicu  oslobađanja građana finansijskih tereta, moramo izraziti svoje nezadovoljstvo navedenim razlogom jer je u pitanju još jedna dnevnopolitička manipulacija građanima i njihovim emocijama, a što nikako ne može biti opravdano. Ova argumentacija navedenoj odluci oduzima dozu racionalnosti, a kojoj smo posvetili cijelu našu studiju. Spominjanjem, recimo, činjenica iznesenih u našoj, pravno-utemeljenoj i relevantnoj studiji kao i upotrebom izloženih argumenata u istoj, cijela inicijativa kao i konačna odluka bi bile podignute na viši nivo, jer bi tada osnovni argumenti prilikom ukidanja paušala  bili racionalni (u ovom konkretnom slučaju: pravni) a ne emotivni . Štaviše, zar ne zvuči ozbiljnije da se ukidanje paušala pravda objavljenom studijom i argumentima iznesenim u njoj, nego li subjektivnom procjenom da platišama nije lahko? Također je bitno naglastiti i da je naš argument za ukidanje paušala, a koji smo iznijeli tokom javne rasprave na tu temu, bio kontinuirano popraćen i upozorenjem da naglo djelovanje nije poželjno i da se uprkos pravnoj neosnovanosti naplaćivanja paušala, isto ne bi trebalo „naprasno“ ukinuti ukoliko bi to ugrozilo poslovanje JP-a.

Sve u svemu, cilj je postignut: Paušali će biti ukinuti, a JP Grijanje Zenica može nastaviti sa svojim radom.

Summa summarum, u budućnosti moramo raditi na podizanju političke svijesti i kulture šireg društvenog djelovanja na jedan viši nivo; moramo unaprijediti kulturu političkog dijaloga, zamijeniti emotivni pristup onim racionalnim  i uvažavati djelovanje  neutralnog, i nijednoj političkoj stranci bliskog, nevladinog sektora na polju kreiranju javne politike. Posmatrajući našu svakodnevnicu ipak zaključujemo da je pred nama  dug put uspostavljanja efikasnog, pravednog i racionalnog sistema javne uprave i djelovanja, u kojem će biti cijenjen rad, a ne isprazno politikanstvo te modeliranje i manipulisanje narodom, a sve u svrhu sticanja „lažnog ugleda“ i sitnih političkih poena bez ikakve vizije i dalekosežnih ideja, da ne govorimo ideala.

Dr.sc. Edo Omerčević
Centar za javne politike i ekonomske analize