Savjesni građani se konačno i definitivno obračunali sa “neustavnim” paušalima i nesavjesnom politikom u BiH

Za razliku od odluka koje donesu niže pravosudne institucije u BiH ili neki od organa vlasti na bilo kojem nivou administrativno-teritorijalnog uređenja naše zemlje, jedino su odluke Ustavnog suda BiH...

Smjernice za djelovanje uslijed pandemije korona virusa

Problemi nastali uslijed proglašenja vanredne situacije Vanredna situacija koja je na snazi u BiH je izazvala i vanredno djelovanje svih nivoa vlasti u BiH, a koji imaju direktan uticaj na živote bh...

Jedini način da uključimo više djece u predškolski sistem je da raširimo ruke prema privatnom sektoru

Tema predškolskog odgoja i obrazovanja se u Zenici ponovo aktualizirala, time što je Vijeće Grada pokrenulo inicijativu povećavanja subvencija u ovu svrhu. Cilj je jasan: uključiti što veći broj djece...

Vaučerizacija kao odgovor za inkluzivno predškolsko obrazovanje

Značajna budžetska sredstva koja se distribuiraju za subvencioniranje predškolskog obrazovanja trenutno su isključivo namijenjena za javne ustanove. Model vaučerizacije predviđa mogućnost da ta...

Vaučerizacija predškolskog obrazovanja

SažetakAnaliza je utvrdila da imamo neefikasan sistem podrške predškolskom obrazovanju, koji je utemeljen na subvencioniranju rada javnih ustanova. Kako bi se eliminirao ovaj vid neadekvatne...

Vlada KS podcjenjuje ulogu privatnih vrtića

Subvencioniranje boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama, koje je sprovedeno sa ciljem ukidanja liste čekanja, je jedan važan, a nažalost zanemaren eksperiment koji se trenutno sprovodi u...

Zenica se napokon obračunala sa neustavnim paušalima

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Zenica, održanoj 30.11.2017., jednoglasno je usvojena inicijativa da od 15.4.2018. godine građani budu oslobođeni plaćanja neustavnih i nezakonito nametnutih...

Posao za hiljadu mladih osoba

“Mladi, pronađite poslodavca i zaposlite se”. Tako glasi naslov članka koji je objavljen na klix.ba. Vijest je o programu koji je pokrenut u FBiH i Kantonu Sarajevo putem kojeg se treba privremeno...

Vaučerizacija predškolskog obrazovanja

U kratkim crtama, vaučerizacija podrazumijeva prijelaz finansiranja s konkretne ustanove na pojedinca, tj. djeteta. Dakle, državni novac (novac poreznih obveznika), se shodno prihodima određene...