Veličina vlade širom FBiH: 2016 – Godišnji izvještaj

SAŽETAK Indeks veličine vlade Indeks veličine vlade u FBiH ima za cilj predstavljanje relativnog nivoa oslanjanja na političke procese u sferi […]

Veličina vlade širom FBiH: 2016 – Godišnji izvještaj Read More »