Vaučerizacija predškolskog obrazovanja

U kratkim crtama, vaučerizacija podrazumijeva prijelaz finansiranja s konkretne ustanove na pojedinca, tj. djeteta. Dakle, državni novac (novac poreznih obveznika), […]

Vaučerizacija predškolskog obrazovanja Read More »