Kratak opis knjige

Djelo Moralnost kapitalizma (136 stranica) predstavlja zbir nekolicine eseja koji kazuju o riječi kapitalizam, toj riječi koja je nabijena mnoštvom negativnih konotacija. Knjiga Moralnost kapitalizma svojim jednostavnim jezikom čini jedan semantički preokret, te pojam kapitalizma određuje sasvim drugim konotacijama, onim pozitivnim. Na scenu stupaju drugi semantički pojmovi kao što je poduzetništvo, inovacije, razumijevanje tržišnih informacija, te kreativno razaranje.

ZAŠTO PROČITATI OVU KNJIGU?

PastedGraphic-26

  1. Da znate šta kapitalizam ustvari predstavlja

  2. Da Vas ne zavaravaju da u BiH imamo divlji kapitalizam

  3. Da shvatite ulogu tržišta i poduzetnika u našem društvu

  4. Da imate jasniju predstavu o ulozi države i vlade

  5. Da se upoznate sa pojmom kroni kapitalizam

  6. Da pročitate šta poznati intelektualci misle o kapitalizmu

  7. Da imate bolji uvid u prednosti procesa globalizacije

  8. Zato što želite da budete suvereni i ne želite da budete ničiji rob

Preuzmite elektronsku verziju knjige.

7 KM + troškovi dostave

Pošaljite nam email za detalje u vezi narudžbe na:

info@cpa-bih.org

Wordpress themes JazzSurf