MapaEvrope_03

 

Heritage indeks ekonomskih sloboda zajednički izdaju The Heritage Foundation i The Wall Street Journal, a zasnovan je na analizi 10 specifičnih komponenti ekonomskih sloboda, i to:

– Sloboda poslovanja;
– Sloboda trgovine;
– Fiskalna sloboda;
– Rashodi vladinog sektora;
– Monetarna sloboda;Pages from index_2016-2_Page_1
– Sloboda investiranja;
– Finansijska sloboda;
– Prava vlasništva;
– Odsustvo korupcije;
– Sloboda rada i radne snage.

 Link za izvještaj o BiH

Svaka od 10 ekonomskih sloboda ocjenjuje se pomoću ljestvice od 0 do 100. Ukupan rezultat ekonomske slobode za svaku zemlju predstavlja prosjek 10 promatranih komponenti. Veći rezultat indeksa oslikava veći nivo ekonomskih sloboda. 

Prošla godina nije bila dobra

Nakon više godina skromnog rasta, ekonomija Bosne i Hercegovine je nazadovala, djelimično zbog svjetskog ekonomskog  usporavanja, ali pretežno zbog nedostatka napretka u poboljšanju regulatorne efikasnosti i provođenju politika  otvorenog tržišta. Država još uvijek kontroliše veliki broj preduzeća, a privatizacija je praktično u zastoju.

BiH in brief

Slaba zaštita vlasničkih prava i raširenost korupcije još uvijek obeshrabruju preduzetništvo. Vladavina prava je slaba, a lokalni sudovi su podložni  značajnim političkim uplitanjima i nemaju resurse potrebne za učinkovito  procesuiranje kompleksnog organizovanog kriminala. Nametljiva administracija i skupe procedure registracije su odraz planske ekonomije iz prošlosti.

BiH in brief 2

Vladavina prava

Iako su javne nabavke jedan od glavnih izvora korupcije i prevara u Bosni i Hercegovini, vlada je u 2014. godini u velikoj mjeri ignorirala glasne pozive na reformu koji su dolazili on antikorupcijskog pokreta. Kompleksan sistem vlasti u BiH je sklon zastojima, koči reforme i stvorio je jednu od najvećih sivih ekonomija u regiji. Registri nekretnina su većinom nepouzdani, pa su prenosi  vlaništva često sporni.

Veličina aministracije

Entiteti u Bosni i Hercegovini imaju različite politike oporezivanja. Najveći iznosi poreza na dohodak i poreza na dobit su 10%. Ostali porezi uključuju PDV i porez na imovinu. ukupno poresko opterećenje iznosi 37,6% od BDP-a. Javni rashodi koji iznose skoro koliko i polovina domaće proizvodnje kao posljedicu imaju hronični budžetski deficit i rast javnog duga

Regulatorna efikasnost

Uprkos koracima poduzetim za reformu glomaznog regulatornog okvira, administracija i nedostatak transparentnosti često čine pokretanje i vođenje privatnog preduzeća skupim i otežanim. Tržište rada je neefikasno, a stopa nezaposlenosti, naročito među mladima, je jedna od najvećih u regiji. Vlada subvencionira električnu energiju, a prema navodima Svjetske banke svoje  poljoprivredne podsticaje loše usmjerava.

Otvorenost tržišta

Bosna i Hercegovina ima relativno nisku carinsku stopu od 1,5%. Preduzeća u državnom vlasništvu dominiraju telekomunikacijskim i energetskim sektorom. Financijski sektor nije dovoljno razvijen. Oko 80 posto bankarskog kapitala je u privatnom vlasništvu, ali nedostatak nadzora nad provedbom ugovora i nesigurno regulatorno okruženje ograničavaju dostupnost kredita.

chart 2016

Numerički pregled indeksa:

Zemlje regiona 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Albanija 66.0 64.0 65.1 65.2 66.9 65.7 65.9
Austrija 71.6 71.9 70.3 71.8 72.4 71.2 71.7
Bosna i Hercegovina 56.2 57.5 57.3 57.3 58.4 59.0 58.6
Bugarska 62.3 64.9 64.7 65.0 65.7 66.8 65.9
Hrvatska 59.2 61.1 60.9 61.3 60.4 61.5 59.1
Grčka 62.7 60.3 55.4 55.4 55.7 54.0 53.2
Mađarska 66.1 66.6 67.1 67.3 67.0 66.8 66.0
Italija 62.7 60.3 58.8 60.6 60.9 61.7 61.2
Makedonija 65.7 66.0 68.5 68.2 68.6 67.1 67.5
Crna Gora 63.6 62.5 62.5 62.6 63.6 64.7 64.9
Rumunija 64.2 64.7 64.4 65.1 65.5 66.6 65.6
Srbija 56.9 58.0 58.0 58.6 59.4 60.0 62.1
Slovenija 64.7 64.6 62.9 61.7 62.7 60.3 60.6

 

Za više informacija, posjetite stranicu Heritage fondacije.

Wordpress themes JazzSurf