Fraser indeks ekonomskih sloboda mjeri stepen do kojeg politike i institucije država podržavaju ekonomsku slobodu. Ključni faktori ekonomske slobode su lični izbor, sloboda razmjene, sloboda ulaska i takmičenja na tržištu, i sigurnost osobe i privatne svojine. Četrdeset tačaka su korištene za dizajniranje sažetog indeksa i mjerenje stepena ekonomske slobode u pet širokih oblasti:

LINK ZA SKIDANJE IZVJEŠTAJA

1. Veličina vlade: Rashodi (izdaci), Porezi, i Preduzeća
2. Struktura zakona i sigurnost vlasničkih prava
3. Pristup čvrstoj valuti
4. Sloboda međunarodne trgovine
5. Reguliranje kredita, rada i biznisa.

Kako je navedeno u izvještaju za 2017. godinu (bazirano na podacima iz 2015.), zbirni rejting ekonomskih sloboda za Bosnu i Hercegovinu se smanjio na 6,61 sa 6,79 kojeg je imala u izvještaju iz 2016. godine (na skali od 1 do 10 gdje viša vrijednost pokazuje viši nivo ekonomske slobode). Time BiH nastavlja loš trend koji je započet godinu prije, i spušta se na sredinu 3. kvartile država po ekonomskim slobodama, što znači da je u odnosu na prethodnu godinu BiH nazadovala po pitanju ekonomskih sloboda.

BiH u ključnim komponentama ekonomske slobode ostvaruje:

  • Veličina vlade: povećanje na 5,33 sa 5,31
  • Pravni sistem i vlasnička prava: smanjenje na 4,24 sa 4,71
  • Čvrstoća valute: smanjenje na 8,44 sa 8,53
  • Sloboda na međunarodnu trgovinu: smanjenje na 7,78 sa 7,91
  • Regulacije: smanjenje na 7,24 sa 7,48

Što se tiče rangiranja, Bosna i Hercegovina zauzima 99. poziciju od 158 država i Hong Konga, a u Evropi sa Rusijom, Ukrajinom, Turskom, Moldavijom, Grčkom, Srbijom i Crnom Gorom predstavlja zadnje države koje su ubrajaju u države sa restriktnijim ekonomskim okruženjem. U poređenju sa drugim državama ex-Jugoslavije, BiH se nalazi na zadnjem mjestu.

Pregled pojedinih vrijednosti indeksa za BiH:

 

Linkovi za sve dosadašnje Fraser izvještaje ekonomskih sloboda na našem jeziku (samo kliknite na naslovnice):

Cover-front

2016.

EkonomskeSlobode2015_PrednjaStrana_1

2015.

25

2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wordpress themes JazzSurf