Fraser indeks ekonomskih sloboda mjeri stepen do kojeg politike i institucije država podržavaju ekonomsku slobodu. Ključni faktori ekonomske slobode su lični izbor, sloboda razmjene, sloboda ulaska i takmičenja na tržištu, i sigurnost osobe i privatne svojine. Četrdeset tačaka su korištene za dizajniranje sažetog indeksa i mjerenje stepena ekonomske slobode u pet širokih oblasti:

Cover-front

LINK ZA SKIDANJE IZVJEŠTAJA

1. Veličina vlade: Rashodi (izdaci), Porezi, i Preduzeća
2. Struktura zakona i sigurnost vlasničkih prava
3. Pristup čvrstoj valuti
4. Sloboda međunarodne trgovine
5. Reguliranje kredita, rada i biznisa.

Kako je navedeno u izvještaju za 2016. godinu (bazirano na podacima iz 2014.), zbirni rejting ekonomskih sloboda za Bosnu i Hercegovinu se smanjio na 6,85 sa 7,00 kojeg je imala u izvještaju iz 2015. godine (na skali od 1 do 10 gdje viša vrijednost pokazuje viši nivo ekonomske slobode). Time BiH napušta 2., i vraća se u 3. kvartilu država po ekonomskim slobodama, što znači da je u odnosu na prethodnu godinu BiH nazadovala po pitanju ekonomskih sloboda.

BiH u ključnim komponentama ekonomske slobode ostvaruje:

  • Veličina vlade: bez promjene u izvještaju od prošle godine od 5,39
  • Pravni sistem i vlasnička prava: smanjenje na 4,98 sa 5,83
  • Čvrstoća valute: smanjenje na 8,53 sa 8,60
  • Sloboda na međunarodnu trgovinu: povećanje na 7,74 sa 7,50
  • Regulacije: smanjenje na 7,61 sa 7,67

Prijevod izvještaja možete naći ovdje, a original na engleskom ovdje.

Što se tiče rangiranja, Bosna i Hercegovina zauzima 91. poziciju od 158 država i Hong Konga, čime napušta grupu država koje se smatraju ekonomski slobodnijim i ponovo se ubraja u države sa restriktnijim ekonomskim okruženjem. U poređenju sa drugim državama ex-Jugoslavije, BiH se nalazi ispred Slovenije i Srbije, ali iza Hrvatske, Makedonije i Crne Gore.

Pregled pojedinih vrijednosti indeksa za BiH:

 

Linkovi za sve dosadašnje Fraser izvještaje ekonomskih sloboda na našem jeziku (samo kliknite na naslovnice):

Cover-front

2016.

EkonomskeSlobode2015_PrednjaStrana_1

2015.

25

2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wordpress themes JazzSurf