Dr.sc. Edo Omerčević

Izvršni direktor

MA Dženan Smajić

Izdavaštvo

Aldin Huskanović

Dizajner

Adnan Mujkanović

Web Developer

Alma Bašić

Koordinatorica

 

Članovi savjetodavnog odbora

 

Dr.sc. Denis Delismajlović

SAP konsultant, b4b, Zagreb

Omer Bakalović

Suvlasnik, Media Plus, d.o.o., Tuzla

Adnan Smajić

Vlasnik, Comp-Expert d.o.o., Zenica

 

Stručni saradnici

 

Mr.sc. Adi Fišević

Energis, Sarajevo

Dr.sc. Ajdin Huseinspahić

Pravni fakultet, Univerzitet u Zenici

Dr.sc. Esad Oruč

Pravni fakultet, Univerzitet Burch

Mr.sc. Mustafa Šuvalija

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerzitet u Sarajevu

MA Amela Karabegović

BC Hydro, Kanada

Wordpress themes JazzSurf