SLOBODA

Za CPA: Amela Šaldić

SLOBODA

“Sloboda, kako je definisati?
Koji joj opis najbolje pristaje?
Da li možda vi zn…

Currency board made in BiH

Iz funkcija CBBH se vidi da ona ustvari nema ništa sa inflacijom države. Naša Centralna banka nije u mogućnosti da izdaje novac ako ne dobije protuvrijednost u stranim valutama. Rezultat toga je da je naša inflacija ustvari uvezena iz one države na osnovu čije valute smo izdali najviše KM, a to je Euro, te je naša inflacija kopija inflacije EU.