Vaučerizacija predškolskog obrazovanja

Obrazovna reforma koja treba da se provede jeste vaučerizacija predškolskog odgoja na državnoj razini za ciljanu skupinu ljudi odabranu na osnovu visine primanja. Koristi i troškovi stope povrata ulaganja u ove programe kreću se između 2$ i 16$ za svaki uloženi dolar. Također, ovi rezultati su...

Ekonomsko čudo: Estonija (2.dio)

Nakon monetarne reforme, te uspostavljanja makroekonomske stabilnosti i provođenja politike otvorene ekonomije, Estonija postiže zavidan razvoj u odnosu na druge države u tranziciji. No, ipak tu se ne zaustavlja i nastavlja sa daljim reformama kako bi se dogodilo pravo čudo. Radikalne ekonomske reforme bivaju sprovedene...

Ekonomsko čudo: Estonija (1.dio)

Estonija je mala država na obali Baltičkog mora i predstavlja tačku na kojoj se spajaju Istok i Zapad, Sjever i Jug. To je država koja je 1918. godine proglasila svoju nezavisnost, a istu je izgubila 1940. godine okupacijom Sovjetskog Saveza. Ova okupacija, koja je trajala pedeset godina, potpuno je upropastila ekonomiju Estonije...

Cijene u kontekstu slobode govora

Expressions Hair Design smatra da trenutno zakon države New York krši Prvi Amandman ustava SAD-a, a koji se tiče slobode govora. Državni tužilac države New York Eric. T. Schneiderman smatra da trenutni zakon vrši regulaciju ponašanja trgovaca a ne slobode govora, te s tim u vezi regulisanje cijena ne podrazumijeva atak na slobodu govora...