Ekonomsko čudo: Estonija (2.dio)

Nakon monetarne reforme, te uspostavljanja makroekonomske stabilnosti i provođenja politike otvorene ekonomije, Estonija postiže zavidan razvoj u odnosu na druge države u tranziciji. No, ipak tu se ne zaustavlja i nastavlja sa daljim reformama kako bi se dogodilo pravo čudo. Radikalne ekonomske reforme bivaju sprovedene...